Het Memory Lane zorgscherm hoeft niet gereset te worden. De oplossing voor je probleem is als volgt:

  1. Druk op de desbetreffende zorgscherm de hulpknop in.
  2. Ga naar “Memory Lane Informatie”.
  3. Druk op de oranje button met QR-code.
  4. Op het scherm wordt een QR-code zichtbaar.
  5. In de Memory Lane app ga je naar het menu (het rode vierkant rechtsboven met 3 liggende streepjes).
  6. Je kiest voor “scan QR-codes“.
  7. Richt de camera op de QR-code op het zorgscherm.
  8. Je krijgt dan de volgende melding: “U beheert deze Memory Lane. Wilt u het activeren of deactiveren?” Kies hier voor “Deactiveren“.
  9. Het zorgscherm vraag nogmaals om een bevestiging of je het zorgscherm wenst te deactiveren. Druk op “Ja“.
  10. Het zorgscherm is nu gedeactiveerd en kan opnieuw geactiveerd worden door de nieuwe beheerder.