Het Memory Lane ZorgScherm kan de QR-code aanmaken. Druk hiervoor op de knoppen “hulp” en daarna “Memory Lane informatie”. De tweede knop van boven is “QR-code”. Als je op deze knop drukt, verschijnt de QR-code.