Het is niet mogelijk je Memory Lane zorgscherm te ruilen. Als je zorgscherm defect is krijgt je een tijdelijk zorgscherm. Als je vervolgens de kosten van de reparatie accepteert, wordt het tijdelijke zorgscherm je vaste zorgscherm, als je de kosten niet accepteert krijgt je je oude zorgscherm weer terug gestuurd en wordt je tijdelijke zorgscherm geblokkeerd tot deze terug is ontvangen bij ons.