Druk op het icoon  “bewegen”.

Profiel Instellen

  1. In het volgende scherm druk je op “profiel”. Beantwoord de vragen met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden en gezondheid van de Memory Lane zorgschermgebruiker, zodat er een bewegingsprogramma op maat kan worden samengesteld. Het is belangrijk alle vragen te beantwoorden. Na het invullen van de vragen druk je op “bewaren” rechtsonder op het scherm.
  2. Onder het kopje “activiteiten” vind je alle dagelijkse activiteiten die verbeterd of versterkt kunnen worden. Geef per onderdeel (Beweging, Buiten, Eten, Hobby, Huishouden, Slaapkamer, Wonen en Zelfverzorging) aan waarop de zorgschermgebruiker getraind wil worden. Na het invullen van alle onderdelen druk je op bewaren rechtsonder in het scherm.
  3. Je gaat nu naar “voorkeuren” waar je aangeeft of je het automatische bewegingsprogramma wilt volgen, of er wordt deelgenomen aan alle oefeningen of dat er uitzonderingen gemaakt dienen te worden. Daarnaast geef je aan hoe zwaar de oefeningen mogen zijn. Na het invullen van de voorkeuren druk je op bewaren rechtsonder op het scherm.