Wilt u het abonnement opzeggen of is uw Memory Lane zorgscherm beschadigd? Download dan het juiste retour formulier, vul het formulier in en verstuur deze per mail naar support@mymemorylane.com
Alle retourformulieren vindt u onderstaand.

Per formulier zijn een aantal zaken noodzakelijk voor ons om te weten, deze zullen onderaan het formulier worden vermeld.

Verzenden van het zorgscherm
Om te zorgen dat het zorgscherm naar het goede adres word opgestuurd zullen we u na ontvangst van het retourformulier een verzendlabel sturen. Deze dient u op de verzenddoos te plakken, waar u het zorgscherm goed verpakt in stopt.

Als het een defect zorgscherm betreft en het defect binnen de garantie valt, zullen de verzendkosten door ons betaald worden. Is dit niet het geval dan zullen de kosten bij u verrekend worden in de eerstvolgende factuur zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Defect: klik hier voor formulier
Als uw zorgscherm defect is lossen we dit graag voor u op. Als het defect binnen de garantie valt zijn hier geen kosten aan verbonden. Als uit onderzoek blijkt dat het defect buiten de garantie valt, bijvoorbeeld door verwijtbare schade, zal er een prijsopgave worden opgemaakt en aan u worden gemaild. De gemaakte onderzoekskosten, deze bedragen €40,- bij niet kunnen repareren van het zorgscherm + het bedrag van een vervangend tablet.

Als u uw defecte zorgscherm naar ons opstuurt gaan wij op de dag van ontvangst controleren of het een defect is dat wij kunnen oplossen. Lukt dit ons niet, dan wordt het defecte zorgscherm doorgestuurd naar onze reparatiepartner en sturen wij u binnen 2 werkdagen een nieuw zorgscherm toe. Van onze reparatiepartner ontvangen wij een prijsopgave van de reparatie als het defect ontstaan is door verwijtbare schade  en daardoor niet onder de garantie valt.

Abonnement stopzetten binnen de wettelijke opzeg termijnklik hier voor formulier
Als u zich bedenkt over de aanschaf van uw zorgscherm dient u het zorgscherm goed te verpakken, liefst in de originele doos en naar ons terug te sturen. Graag vragen we u ook in het formulier aan te geven waarom u zich heeft bedacht.

Abonnement stopzetten door overlijden: klik hier voor formulier
Als uw dierbare is komen te overlijden dient u het zorgscherm goed te verpakken en naar ons op te sturen. We hebben in dit geval nog data in de vorm van foto’s en ansichtkaarten in onze database, die wij na het stopzetten van het abonnement verwijderen. Als u deze gegevens wilt inzien of wilt bewaren voor uzelf, kunt u dit aangeven in de e-mail met het formulier.

Abonnement stopzetten na abonnementsduur: klik hier voor formulier
Als u na uw abonnementsperiode niet meer verder wilt met het zorgscherm, dient u het goed verpakt naar ons op te sturen. We hebben in dit geval nog data in de vorm van foto’s en ansichtkaarten in onze database, die wij na het stopzetten van het abonnement verwijderen. Als u deze gegevens wilt inzien of wilt bewaren voor uzelf, kunt u dit aangeven in de e-mail met het formulier.